สภาพอากาศวันนี้ ร้อนถึงร้อนจัด สูงสุด 41 องศาฯ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

สภาพอากาศวันนี้ ร้อนถึงร้อนจัด สูงสุด 41 องศาฯ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศวันนี้ “กรมอุตุนิยมวิทยา” ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วน “ภาคกลางตะวันออก” ยังคงประสบกับพายุฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ “ภาคใต้” ยังคงประสบกับพายุฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

วันที่ 6 มีนาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะนี้ทำให้ภูมิภาคมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีหมอกในตอนกลางวัน ส่วนลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกตอนล่าง ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและร้อนจัดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เช่นกัน

ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ลักษณะนี้หมายความว่าภาคใต้ยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ในพื้นที่ที่มีพายุ คลื่นสูงเกิน 1 เมตร ขอให้ชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุ

ฝุ่นช่วงนี้: ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝั่งตะวันตก และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่น/หมอกควันปานกลางถึงสูง เพราะลมที่พัดมานั้นอ่อนแรง และมีการระบายอากาศไม่ดี

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. พรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีหมอกในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 17 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ 5 ถึง 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีหมอกในตอนกลางวัน และมีฝนตกปรอยๆ บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 ถึง 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ 10 ถึง 15 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก : อากาศร้อนกับมีหมอกในตอนกลางวัน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25 ถึง 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำมากกว่า 1 เมตร ในบริเวณที่มีพายุคลื่นมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 38 องศาเซลเซียส จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ลมตะวันออกเฉียงใต้ 10 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงไม่ถึง 1 เมตร บริเวณนี้ มีพายุฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก 15 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนในตอนกลางวัน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส จากจังหวัดภูเก็ต : ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 15 ถึง 30 กม. / ชั่วโมง. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างจากชายฝั่งและบริเวณที่มีพายุคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตั้งแต่กระบี่ลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สูง เมตร ห่างจากชายฝั่งและในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและมีคลื่นสูงเกิน 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนและมีหมอกหนาในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.